• Business Starts Here!

TZS 6,000 - My body is for ..., Mwili wangu ni kwa ...


My body is for ..., Mwili wangu ni kwa ... My body is for ..., Mwili wangu ni kwa ...

SKU: 9789987083114
Categories: Bilingual, Children's, English, Language, Picture book, Primary, Swahili, Textbook
Product ID: 9244

Ubongo
We use our eyes to see, and our nose to smell. In this book we learn about the different body parts and what we use them for.
  • Tunatumia macho yetu kuona, na pua zetu kunusa. Kwenye kitabu hiki, tutajifunza kutambua viungo vya mwili na kazi zake.

Have fun in learning with Akili and Me books, in English and Kiswahili! Read the books to your child to help them learn to read. Enjoy the fun activities for more learning!
  • Furahia kujifunza kwa kupitia vitabu vya Akili and Me, kwa Kiswahili na Kiingereza. Msomee mwanao umsaidie kujifunza kusoma. Faidika na mazoezi ya kufurahisha na ujifunze zaidi.

Contact UsSend Email

  • 24 Samora Avenue
  • City Center
  • Ilala District
  • Dar es Salaam


Share Product